Historien

Nivå Musiklaugs Kor startede i en stue i Åtoften tilbage i 1989. Gennem tiden har koret haft skiftende dirigenter, og har hele tiden haft ambition om at udvikle sig. Vi arbejder meget med klang, rytmer, timing, og de nyeste metoder indenfor kordirektion.

Koret er ud over at være sangglade, meget sociale og atmosfæren er hyggelig og med tiden er ambitionerne øget, så vi kræver at der bliver arbejdet intenst, når vi er sammen, og at sangerne kigger på noderne og lydfiler hjemme.